Ericsson Careers

Kandidatuppsats - Smart Greenhouse

Göteborg, Sweden
Students and Young Professionals

Apply
English (US)

Job Description

Date: Nov 7, 2018

Smart Greenhouse: Algoritmer, sensorer och infrastruktur för smart odling

 

 

Bakgrund

 

I Ericsson ONE Garage på Lindholmen, startades i juli ett projekt kring smarta växthus. Det smarta växthuset är en testbädd för applikationer inom växthus- och stadsodling.

Det nuvarande målet med projektet är att med hjälp av maskininlärning kunna förutsäga och prognostisera skörd av plantor. Att förusäga skörd innebär att svara på odllarens fråga  “Kommer min planta vara tillräckligt stor för att skördas i slutet av månaden?” med hjälp av parametrar som temperatur, nuvarande växtstadie, näringsinnehåll, luftfuktighet etc.

Dessa och andra odlingsparametrar behöver kunna övervakas och manipuleras för att kunna uppnå precisa förutsägelser och prognoser, vilket detta kandidatarbete handlar om!

 

 

Utmaning

 

En stor utmaning i dagsläget är att få till en tillräcklig stor skala på datainsamling för att möjliggöra precisa förutsägelser och prognoser. Detta är extra tydligt i en odlingskontext, eftersom växternas tillväxtcykel är relativt lång, så skulle det för en enskild aktör ta många år att samla in tillräckligt med data. Därför är målet med det här projektet att designa en platform som möjligör insamling, delning och analys av odlingsdata i samarbete mellan odlare och industri. Målet med samarbetet är att få till en snabbare och effektivare datainsamling.

 

 

Målsättningar

 

För att göra det möjligt att förusäga skörd, men också att upptäcka stress och sjukdomar hos plantorna, behöver följande punkter addresseras:

 

 1. Bestämma en sensoruppsättning (och/eller mätmetoder) för att mäta relevanta odlingsparametrar. Dessa kan t.ex. vara:

  1. pH

  2. Koncentration av näringsämnen i vattenlösning

  3. Höjd av individuella plantor

  4. Biomassa av plantor

  5. Lövarea

  6. Lufttemperatur

  7. Vattentemperatur

  8. CO2-koncentration

  9. Syrekoncentration

  10. Ljusintensitet på olika våglängder

 2. Etablera backend för att hantera data och insamling av densamma från odlare

 3. Bygga en front-end där intressenter kan följa utvecklingen och som stimulerar deltagande i projektet

 4. Bygga en maskininlärningsmodell för att analysera datan

 

 

Kompetens

 

Kandidatarbetet kräver komptenser som vi tror finns hos studenter på IT, Datateknik och Elektroteknik och/eller agronom utbildingar. Du behöver ha intresse eller erfarenhet av:

 • Bildbehandling.

 • C++ och/eller Python.

 

 

Sista ansökningsdatum: 2018-11-21.

Urvalsprocessen sker löpande innan ansökningstiden har gått ut, vänligen ansök så snart ni kan.

 

 

Vid frågor kring tjänsten, vänligen kontakta följande:

 

Handledare: Anna Pettersson V anna.v.pettersson@ericsson.com

 

Rekryterare: Linnéa Korneliusson linnea.korneliusson@ericsson.com

 

Ericsson provides equal employment opportunities (EEO) to all employees and applicants for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, marital status, pregnancy, parental status, national origin, ethnic background, age, disability, political opinion, social status, veteran status, union membership or genetics.

Ericsson complies with applicable country, state and all local laws governing nondiscrimination in employment in every location across the world in which the company has facilities. In addition, Ericsson supports the UN Guiding Principles for Business and Human Rights and the United Nations Global Compact.

This policy applies to all terms and conditions of employment, including recruiting, hiring, placement, promotion, termination, layoff, recall, transfer, leaves of absence, compensation, training and development.

Ericsson expressly prohibits any form of workplace harassment based on race, color, religion, sex, sexual orientation, marital status, pregnancy, parental status, national origin, ethnic background, age, disability, political opinion, social status, veteran status, union membership or genetic information.

 

Primary country and city: Sweden (SE) || || Göteborg || Stud&YP

Req ID: 263256