Share this Job

Erlang/JavaScript Developer

Apply now »

Date: Nov 10, 2017

Location: Kraków, MA, PL

Company: Ericsson

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • udział w procesie rozwoju oprogramowania dla sieci mobilnych,
 • udział w procesie rozwoju aplikacji webowych dla sieci mobilnych,
 • automatyzację testów dla rozwijanych funkcjonalności,
 • wyszukiwanie i raportowanie błędów oraz proponowanie rozwiązań.

 

Poszukujemy osób

 •     z minimum 4-letnim doświadczeniem w roli developera,
 •     z praktyczną znajomością jezyka JavaScript,
 •     z praktyczną znajomością jezyka Erlang,
 •     z podstawową znajomością środowiska Linux,
 •     z komunikatywną znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie,
 •     posiadających umiejętności analitycznego myślenia oraz szybkiego uczenia się,
 •     otwartych na pracę i poznawanie także innych języków programowania (np.  Java).

 

Mile widziane

 • znajomość języka Java,
 • znajomość systemów kontroli wersji GIT,
 • znajomość REST,
 • znajomość narzędzia Maven,
 • znajomość środowiska testowego Selenium,
 • znajomość metodyki SCRUM.


Job Segment: Java, Developer, Linux, Programmer, Information Technology, Technology